Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  1. Urden LD, Stacy KM, Lough ME, editors. Critical care nursing: diagnosis and management. Kap 20. 9. Amsterdam: Elsevier; 2021. Kapitel 20, Pulmonary therapeutic managements; s. 499-533.
  2. Pedersen CM, Rosendahl-Nielsen M, Hjermin J, Egerod I. Endotracheal suctioning of the adult intubated patient - What is the evidence?. Intensive and Critical Care Nursing. 2009;25(1):21-30.
  3. Urden LD, Stacy KM, Lough ME, editors. Critical care nursing: diagnosis and management. 9. Amsterdam: Elsevier; 2021. Kapitel 16, Pulmonary anatomy and physiology; s. 421-429.
  4. Stubberud D-G, Almås H, Grönseth R. Klinisk omvårdnad 1. 3. Stockholm: Liber; 2020. Kapitel 5, Avancerade åtgärder vid svår andningssvikt; s. 179-201.
  5. Pasrija D, Hall CA. Airway Suctioning. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022.
  6. Björkman E, Karlsson K. Medicinsk teknik för sjuksköterskor: material, metod, ansvar. 4. Lund: Studentlitteratur; 2014. Kapitel 9, Sugning av luftvägar; s. 331-348.
  7. Blakeman TC, Scott JB, Yoder MA, Capellari E, Strickland SL. AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning. Respiratory Care. 2022;67(2):258-271.
  8. Rubertsson S, Larsson A, Lipcsey M, Smekal D editors. Intensivvård. 3. Stockholm: Liber; 2020. Kapitel 22, Pneumoni; s. 316-328.
  9. Stubberud D-G, Almås H, Grönseth R. Klinisk omvårdnad 1. 3. Stockholm: Liber; 2020. Kapitel 4, Omvårdnad vid lungsjukdomar; s. 115-178.
  10. Jain P, Akhter F, Schoppe A, Hood RL, De Lorenzo RA. Airway Clearance Using Suction Devices in Prehospital Combat Casualty Care: A Systematic Review. Prehospital and disaster medicine. 2020;35(6):676-682.
  11. Wihlke G, Schmidt R. Traumaomvårdnad: vård av svårt skadade patienter. 1. Stockholm: Liber; 2021. Kapitel 10, Öron, näs- och halstrauma; s. 108-122.
  12. Wang CH, Tsai JC, Chen SF, Su CL, Chen L, Lin CC, Tam KW. Normal saline instillation before suctioning: A meta-analysis of randomized controlled trials. Australian critical care. 2017;30(5):260-265.
  13. Dexter AM, Scott JB. Airway Management and Ventilator-Associated Events. Respiratory Care. 2019;64(8):986-993.
  14. Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi och Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård (pdf). Stockholm: Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag); 2021.
  15. Rubertsson S, Larsson A, Lipcsey M, Smekal D. Intensivvård. 3. Stockholm: Liber; 2020. Kapitel 21, Akut respiratorisk svikt; s. 308-315.
  16. Morris LL, Whitmer A, McIntosh E. Tracheostomy care and complications in the intensive care unit. Critical Care Nurse. 2013;33(5):18-30.
  17. Langius Eklöf A, Hedberg E, Åhnblad P. Vård vid öron-, näs- och halssjukdomar. 1. Lund: Studentlitteratur; 2001. Kapitel 12, Vård vid trakeostomi och laryngektomi; s. 180-190.
  18. Mao Z, Gao L, Wang G, Liu C, Zhao Y, Gu W, Kang H, Zhou F. Subglottic secretion suction for preventing ventilator-associated pneumonia: an updated meta-analysis and trial sequential analysis. Critical Care. 2016;20(1):353.
  Till toppen av sidan