Sugning av luftvägar

Film om sugning av övre luftvägar

Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av övre luftvägar. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Tillägg till filmen 

Även annan skyddsutrustning som till exempel visir och skyddsglasögon/munskydd kan behöva användas. Se lokala anvisningar.

Sugkatetern roteras för att inte orsaka skada eller blödning på slemhinnan.

Till toppen av sidan