Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Sugning av luftvägar

Sekretmobilisering

Sekretmobilisering

Förutom rensugning i luftväg är det viktigt att förebygga sekretstagnation och arbeta med åtgärder som kan underlätta sekretmobilisering. Sekretmobilisering innebär att sekretet lossnar, förflyttas och avlägsnas vilket är viktiga åtgärder hos patienter som besväras av sekret [4]. Läs mer om andningsbefrämjande åtgärder.

Förebyggande och främjande åtgärder kan innefatta:

  • Fukt- och värmeväxlare för återfuktning hos patienter som primärt inte andas via övre luftväg [14,16].  
  • Uppmana till djupandning och hosta. Vid behov motståndsandning enligt positive expiratory pressure (PEP) eller high pressure PEP (HIPEP) [9].
  • Daglig mobilisering och lägesändringar i sängen. Aktivitet och rörelse bidrar till att lösgöra sekret. En patient som får sitta upprätt i stol utökar diafragmas funktion vilket leder till mer effektiv hosta [9,16].  
  • Adekvat intag av vätska för att undvika sekretstagnation [16]. 
  • Inhalera natriumklorid för att underlätta sekretmobilisering och undvika sekretstagnation. Vid tecken på sekretstagnation med segt slem och/eller krustbildning, eller för att underlätta sekretmobilisering har det visat sig effektivt att tillföra extra fukt genom att inhalera koksaltlösning (Natriumklorid 9 mg/mL). Detta utförs vid behov eller regelbundet via nebulisator [14].
Till toppen av sidan