Sugning av luftvägar

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sugning av luftvägar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Byte av filter i sugflaskans lock.
  • Oxygenbehandling i beredskap eller ökad tillförsel i samband med rensugning.
  • Val av sugkateter - böjd eller rak, läs mer på sidan Förberedelser.
  • Skyddsutrustning - särskilda rekommendationer i patientnära vård vid covid-19.
Till toppen av sidan