Lokala anvisningar

SUGNING AV LUFTVÄGAR

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området sugning av luftvägar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Byte av filter i sugflaskans lock.
  • Oxygenbehandling i beredskap eller ökad tillförsel i samband med rensugning.
Till toppen av sidan