Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Sugning av luftvägar

Relaterad information

Almgren B. Endotracheal Suction a Reopened Problem. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk cellbiologi. 2005.

Blakeman TC, Scott JB, Yoder MA, Capellari E, Strickland SL. AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning. Respir Care. 2022 Feb;67(2):258-271.

Lindgren S. Open and closed endotracheal suctioning: experimental and human studies. Göteborg: Göteborgs universitet; 2007.

Trakeostomi: Vårdprogram för barn med trakealkanyl (pdf). Svenska barnläkarföreningen, delföreningen för allergi- och lungmedicin; 2018. [Uppdaterad 2021].

Till toppen av sidan