Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rengöring och desinfektion av använt endoskop och tillbehör.

ska tillverkarens bruksanvisning finnas för:

  • Rengöring och desinfektion av använt instrument och tillbehör.
  • Endoskop som sänds till/återkommer från reparation.
  • Processkemikaliers dosering, tid och temperatur.
  • Ultraljudsapparatur.

 

Till toppen av sidan