Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området rengöring och desinfektion av ögoninstrument

ska tillverkarens bruksanvisning finnas för:

  • Val av rengörings- och desinfektionsmetod (instrument) och i förekommande fall hur kemisk desinfektion ska utföras (desinfektionsmedel).

 

Till toppen av sidan