Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion - Översikt

Inom ögonsjukvården används flera instrument som är i direkt kontakt med ögat. Vissa instrument är känsliga och kan lätt skadas om de inte hanteras varsamt i samband med rengöring och desinfektion.

Adenovirus och konjunktivit

Konjunktivit kan orsakas av ett antal bakterier och virus men det är framförallt adenovirus som har vårdhygieniskt intresse eftersom det kan spridas på ögonmottagningar, neonatala intensivvårdsavdelningar och äldreboenden [1,2].

Adenovirus kan spridas från en patient med konjunktivit upp till åtta dagar efter symtomdebuten och överlever under lång tid på instrument eller ytor [3]. Viruset kan därför spridas och infektera via otillräckligt desinfekterade ögoninstrument eller via personalens händer.

Förvara torrt

Förvara instrumenten torrt, rent och dammfritt och så att risken för kontamination via händer före användandet minimeras.

Till toppen av sidan