Försämrad livskvalitet

FALLPREVENTION

Fall förknippas oftast med höftfrakturer och kan jämföras med stora livshändelser och försämrad livskvalitet. Även rädsla för att falla sänker livskvaliteten [10]. Upp till 70% av dem som fallit nyligen känner rädsla för att ramla igen [6,11].

Ond cirkel

Rädsla för att falla, yrsel och balansproblem är vanligt och kan leda till inaktivitet, vilket i sin tur leder till ökad ostadighet. Detta leder till en ond cirkel med minskad rörlighet, muskelsvaghet, minskad aktivitetspåverkan på skelettet och slutligen ökad risk för fall och fallskador [6]. Ensamhet till exempel på grund av fysiska hinder, isolering, svårigheter att vistas ute ökar också risken för fall. Lugnande läkemedel, understimulering, sänkt motivation och passivitet är andra riskfaktorer.

Rädslan för att falla påverkar även det sociala livet med ensamhet och isolering som effekt av att inte våga lämna hemmet. Kravet på de närstående kan dessutom öka för hjälp med till exempel transporter och inköp.

Till toppen av sidan