Fallprevention

Försämrad livskvalitet

Ond cirkel

Rädsla för att falla, yrsel och balansproblem är vanligt och kan leda till inaktivitet, vilket i sin tur leder till ökad ostadighet. Detta leder till en ond cirkel med minskad rörlighet, muskelsvaghet, minskad aktivitetspåverkan på skelettet och slutligen ökad risk för fall och fallskador [7]. Ensamhet till exempel på grund av fysiska hinder, isolering, svårigheter att vistas ute ökar också risken för fall. Upp till 70% av dem som fallit nyligen känner rädsla för att ramla igen [7,10].

Bild som visar fallrisk cirkel
Till toppen av sidan