Fallprevention

Fallrädsla och försämrad livskvalitet

Ond cirkel

Rädsla för att falla, yrsel och balansproblem är vanligt och kan leda till inaktivitet, vilket i sin tur leder till ökad ostadighet. Detta leder till en ond cirkel med minskad rörlighet, muskelsvaghet, minskad aktivitetspåverkan på skelettet och slutligen ökad risk för fall och fallskador. Ensamhet till exempel på grund av fysiska hinder, isolering, svårigheter att vistas ute ökar också risken för fall. Upp till 70% av dem som fallit nyligen känner rädsla för att ramla igen [5].

Bild som visar fallrisk cirkel
Till toppen av sidan