Fallprevention

Teamarbete och ansvar

För att förebygga fall och fallskador krävs vårdteamets samlade kompetens där patient och närstående ska ingå. Det är viktigt att ansvaret fördelas för att undvika att individen ”faller mellan stolarna”. Teamets samlade kompetens har stor betydelse vid fallriskutredning (för att förebygga fall) och vid fallhändelseutredning (när fall inträffat).

Ansvarsfördelning

Nedan ges exempel på ansvarsfördelning i det multiprofessionella arbetet för att förebygga fall på individnivå.

Yrkesgrupp Bedömning Åtgärd 
Undersköterska
Vårdbiträde
Bistånds-handläggare
Enhetschef 

Uppmärksammar fallrisker exempelvis miljö, syn, nedsatt rörlighet.

Undanröjer de risker som går i exempelvis miljön.

Initierar bedömning av arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, optiker.

Sjuksköterska 

Specifika omvårdnadsbehov exempelvis blodtrycksfall, medicinintag, nutrition.

Fallriskbedömning. 

Specifika omvårdnadsåtgärder exempelvis blodtrycksuppföljning, nutrition, behov av skyddsåtgärder, läkemedelsöversyn, dietistkontakt. 

Läkare

Medicinska förhållanden. 

Läkemedelsöversyn, information om risker till följd av sjukdom/symtom.

Arbetsterapeut 

Aktivitetsförmåga och kroppsfunktion.

Identifiering av risker i miljön, individens aktivitetsförmåga.

Behov av hjälpmedel. 

Aktivitet och delaktighetsträning.

Anpassning av bostads- och närmiljön.

Hjälpmedelsförskrivning. 

Fysioterapeut

Fysisk funktionsförmåga. 

Träning av exempelvis styrka, balans, förflyttning.

Modifierad utifrån generellt vårdprogram för hälso- och sjukvård i Sörmland, I alla fall, 2010 [8].

Till toppen av sidan