Fallprevention

Fysisk träning

Tillgång till fallförebyggande träning är låg i Sverige. Tidigare studier har visat att det kan vara svårt för äldre personer att börja träna. Äldre är inte en homogen grupp utan består av personer med olika önskemål och förutsättningar.  Patientens hälsotillstånd och möjlighet att genomföra övningarna måste bedömas individuellt. Under Relaterad information presenteras exempel på olika träningsprogram.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) skriver i en rapport om åtgärder för att förhindra fall ock frakturer hos äldre: "Det finns stark evidens för att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet, minskar fallfrekvensen. Träning minskar även risken för frakturer." Länk till rapporten och träningsprogram finns i Relaterad information.

Till toppen av sidan