Referenser och regelverk

 1. Fall och fallskador : åtgärder för att förebygga Stockholm. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR); 2020.
 2. Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2017. Stockholm: Socialstyrelsen; 2018.
 3. Skador i vården - utveckling 2013-2017. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (SKL); 2018.
 4. Gustafson Y, Jarnlo GB, Nordell E. Falls and hip fractures in elderly can be prevented. Läkartidningen. 2006;103(40):2997-9.
 5. Förebygg fall och fallskador i samband med vård. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); 2008.
 6. Schyllander J. Äldres säkerhet. Äldreomsorg. 2006;3:
 7. Öppna jämförelser 2014. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (SKL); 2014.
 8. Närvård i Sörmland. Gemensamt program för fallprevention i Sörmland. Nyköping: Landstinget Sörmland; 2010.
 9. Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. "Stops walking when talking" as a predictor of falls in elderly people. Lancet. 1997;349(9052):617. 1997;349(9052):617.
 10. Arfken CL, Lach HW, Birge SJ, Miller JP. The prevalence and correlates of fear of falling in elderly persons living in the community. Am J Public Health. 1994;84(4):565-70.
 11. Hökby A, Sadigh S. Säkra seniorer : en metodbok för att förebygga fallskador hos äldre.. Stockholm: Socialmedicin, Stockholms läns landsting; 2001.
 12. Nydevik I, Eller B, Larsen L, Milton A, Wall B, Hulter-Asberg K. Functional status of stroke patients in long-term care--a basis for development of rehabilitation and care. Scand J Caring Sci. 1993;7(2):85-91.
 13. Svensson ML, Rundgren A, Larsson M, Oden A, Sund V, Landahl S. Accidents in the institutionalized elderly: a risk analysis. Aging (Milano). 1991;3(2):181-92.
 14. Samlat stöd för patientsäkerhet. Minska risken för fallskador. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.
 15. Svensk sjuksköterskeförening. Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. 6. uppl. Stockholm: Gothia; 2013.
 16. Skador bland äldre - förekomst, orsaker, prevention. Socialmed Tidskrift. 1994;71(1):2.
 17. Downton JH. Falls in the elderly. London: Edward Arnold; 1993.
 18. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM).
 19. Karlsson S, Nyberg L, Sandman PO. The use of physical restraints in elder care in relation to fall risk. Scand J Caring Sci. 1997;11(4):238-42.
 20. Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen;
 21. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
 22. Lord SR. Falls in older people : risk factors and strategies for prevention. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2007.
 23. Skog M, Grafström M. Äldres hälsa och livskvalitet. Stockholm: Sanoma; 2013.

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Regelverk

Till toppen av sidan