Referenser och regelverk

Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

 1. Lamb SE, Jorstad-Stein EC, Hauer K, Becker C, Prevention of Falls Network Europe and Outcomes Consensus Group.. Development of a common outcome data set for fall injury prevention trials: the Prevention of Falls Network Europe consensus. Journal of the American Geriatrics Society 2005;53(9):1618-22. 2005;53(9):1618-22.
 2. Folkhälsomyndigheten. Fallolyckor bland äldre. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2013.
 3. Cameron ID, Dyer SM, Panagoda CE, Murray GR, Hill KD, Cumming RG, Kerse N. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018;9:
 4. Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. "Stops walking when talking" as a predictor of falls in elderly people. Lancet. 1997;349(9052):617. 1997;349(9052):617.
 5. Arfken CL, Lach HW, Birge SJ, Miller JP. The prevalence and correlates of fear of falling in elderly persons living in the community. Am J Public Health. 1994;84(4):565-70.
 6. Hökby A, Sadigh S. Säkra seniorer : en metodbok för att förebygga fallskador hos äldre.. Stockholm: Socialmedicin, Stockholms läns landsting; 2001.
 7. Nydevik I, Eller B, Larsen L, Milton A, Wall B, Hulter-Asberg K. Functional status of stroke patients in long-term care--a basis for development of rehabilitation and care. Scand J Caring Sci. 1993;7(2):85-91.
 8. Svensson ML, Rundgren A, Larsson M, Oden A, Sund V, Landahl S. Accidents in the institutionalized elderly: a risk analysis. Aging (Milano). 1991;3(2):181-92.
 9. Samlat stöd för patientsäkerhet. Förebygga fallskador. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020.
 10. Svensk sjuksköterskeförening. Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. 6. uppl. Stockholm: Gothia; 2013.
 11. Skador bland äldre - förekomst, orsaker, prevention. Socialmed Tidskrift. 1994;71(1):2.
 12. Downton JH. Falls in the elderly. London: Edward Arnold; 1993.
 13. Karlsson S, Nyberg L, Sandman PO. The use of physical restraints in elder care in relation to fall risk. Scand J Caring Sci. 1997;11(4):238-42.
 14. Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen;
 15. Socialstyrelsen. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
 16. Skog M, Grafström M. Äldres hälsa och livskvalitet. Stockholm: Sanoma; 2013.
 17. Lord SR. Falls in older people : risk factors and strategies for prevention. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2007.
 18. Sherrington C, Michaleff ZA, Fairhall N, Paul SS, Tiedemann A, Whitney J, Cumming RG, Herbert RD, Close JCT, Lord SR. Exercise to prevent falls in older adults: an updated systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(24):1750-1758.
 19. Socialstyrelsen. Att utreda en händelse som har eller hade kunnat medföra en vårdskada. Stockholm: Socialstyrelsen; 2019.

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Regelverk

Till toppen av sidan