Fallprevention

Relaterad information

Fallsäkra ditt hem Seniorval.se

FYSS är ett samarbetsprojekt mellan Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och Statens folkhälsoinstitut, som ett hjälpmedel för den som ordinerar fysisk aktivitet på recept.

Lindelöf N, Karlsson S, Lundman B. Experiences of a high-intensity functional exercise programme among older people dependent in activities of daily living. Physiother Theory Pract 2012; 28:307-16.

Littbrand H, Lundin-Olsson L, Gustafson Y, Rosendahl E. The effect of a high-intensity functional exercise program on activities of daily living: a randomized controlled trial in residential care facilities. J Am Geriatr Soc 2009; 57:1741-9.

Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg (Senior alert).

OTAGO - träningsprogram för styrka och balans.

Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre.  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): Stockholm; 2014.

Frågor och svar - Tvångs- och skyddsåtgärder . Socialstyrelsen.

Tvångs- och begränsningsåtgärder. Kunskapsguiden. Socialstyrelsen

Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, Clemson L, Hopewell S, Lamb SE. Exercise for preventing falls in older people living in the community (Review). The Cochrane Collaboration 2019.

Information om hemträningsprogram för äldre som använts av exempelvis Senior alert:

Information och vägledning för fysioterapeuter:

High-Intensity Functional Exercise Program (the HIFE Program) utvecklat av fysioterapeuterna Håkan Littbrand, Erik Rosendahl och Nina Lindelöf, Umeå Universitet. 

Till toppen av sidan