Fallprevention

Risker och riskfaktorer

Patienter med ökad risk för att falla kan identifieras utifrån diagnos eller symtom. Fallrisken ökar ju fler riskfaktorer patienten har.

Riskfaktorer utifrån diagnos Riskfaktorer utifrån symtom
Akut hjärtsjukdom Blodtrycksfall
Demens Förvirring
Depression Lågt Hb
Epilepsi Läkemedelsorsakade blodtrycksfall
Hjärtsvikt Nedsatt kognitiv funktion
Kronisk obstruktiv lungsjukdom Nedsatt styrka och rörlighet
Ledsjukdomar Nedsatt gångförmåga och förflyttningsförmåga
Neuropati Nedsatt syn
Osteoporos Nokturi
Parkinson Biverkan av läkemedel
Stroke Yrsel och störd balans
  Undernäring

Patienter som slutar gå när de pratar har ökad risk för att falla [4].

Risker i vårdmiljön

Här listas några exempel som kan öka medvetenheten om var i vårdmiljön risker kan finnas.

Individ

Patienter som vistas på sjukhus är oftast påverkade av akuta sjukdomssymtom och/eller akuta läkemedelsbiverkningar och en stor andel faller på grund av dessa orsaker.

 • Patienten når inte personliga ägodelar.
 • Skor saknas eftersom inläggningen skedde akut via ambulans.
 • Patienten är barfota eller har skor som inte ger tillräckligt stöd.
 • Inget kvällsmål med risk för dålig nattsömn.
 • Överrumplingsmoment som till exempel om någon ropar på patienten som blir skrämd eller gör en hastig rörelse.
 • Hörapparat eller glasögon används inte eller är trasiga.

Kognitiv svikt

Förvirringstillstånd i samband med akuta sjukdomstillstånd. Personer med demenssjukdom glömmer att påkalla hjälp när de behöver förflytta sig.

Miljö

 • Belysningen är svag eller bländande. Det uppstår kontraster mellan mörkt och ljust och tvärtom.
 • Stolar saknar karmar och patienten sätter sig fel.
 • Hala golv på grund av spill eller i samband med golvtorkning.
 • Golven torkas över hela golvytan istället för längs med ena halvan av korridoren åt gången.
 • Golven blir hala på grund av boning eller för hög dosering av rengöringsmedel.
 • Föremål står i vägen i korridorer, till exempel rullstolar, sparkcyklar, förrådsmaterial.
 • Hjulen på sängen, rullstolen eller sängbordet har glömts bort att låsas eller hjullåsen är trasiga.
 • Mörka mönster eller fläckar på golvet kan uppfattas av till exempel demenssjuka som hål och påverkar deras gång.
 • Heltäckningsmattor kan eventuellt öka risken för fall hos de som har en hasande gång eftersom fötterna snarare "suger fast" i underlaget.
 • Patienten har svårt att se/hitta på grund av dåliga kontraster i färgsättning.

Toalettbesök och personlig hygien

 • Långt till toaletten, hittar inte eller hinner inte vänta på hjälp.
 • Antihalksockor alternativt höftskyddsbyxor används inte vid toalettbesök nattetid.
 • Duschdraperier klarar inte av patientens kroppstyngd om de tar tag i dessa.
 • Patienten halkar till i duschen, avsaknad av halkmatta och stödhandtag på väggen.

Rörlighet och mobilisering

 • Patienten går iväg med droppställning och ramlar till exempel över hjulen.
 • TV-apparater på hjul, droppställningar, bordsben och så vidare skjuter ut med risk för att snubbla över dem.
 • Hjälpmedel är inte rätt anpassade till patienten eller patienten vet inte hur de ska användas.
 • Hjälpmedel sätts inte in, används inte, används inte rätt eller är trasiga.

Skydds- och begränsningsåtgärder

Skyddsåtgärder som till exempel sänggrindar, brickbord och grenbälte kan vara ett hjälpmedel men likväl bli en säkerhetsrisk. Alla skyddsåtgärder kräver patientens samtycke och ska ha syftet att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera patienten. Det får inte användas som tvångs- eller begränsningsåtgärder. Länk till frågor och svar på Socialstyrelsen finns under Relaterad information.

Övrigt

 • Bristande information till patient och närstående.
 • Stressad personal.

Egenvård

De flesta fall sker i hem- och närmiljö. Det är därför viktigt att den enskilde individen själv identifierar risker för att förebygga fall. Bedömningsinstrument för egenvård och checklista för genomgång av fallrisk i hem- och närmiljön kan vara en hjälp för vissa individer och närstående. Praktiska råd om hur man tar sig upp från golvet vid ett eventuellt fall bör ges till riskpersoner.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan